"Analýza rizik vlivu bývalé skládky "Vlčí důl" v k.ú. Zásmuky na podzemní vody a na povrchové vody vodního toku Špandava a Výrovka; Projekt sanace tohoto území, vč. studie proveditelnosti"

Datum: 01.05.2011 - 31.05.2011

AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky
AR vlivu bývalé skládky