Analýza rizik vlivu důlní činnosti v obci Lukavice na podzemní vody a na řeku Chrudimku

Datum: 02.07.2013

Řeka Chrudimka kontaminovaná vodou Lukavického potoka
Řeka Chrudimka kontaminovaná vodou Lukavického potoka
Dokumentace vrtných jader
Dokumentace vrtných jader
Dokumentace vrtných jader
Vrt LU-7
Vrtné práce Lukavice
Vrtné práce Lukavice