Analýza rizik vlivu skládek na podzemní vodu a na řeku Sázavu v okolí města Světlá nad Sázavou

Datum: 17.07.2013

Zatopený lom Dolní Březinka-pohled na uložené odpady
Zatopený lom Dolní Březinka-vodní hladina lomu
Horní Březinka-zavezený lom
Horní Březinka-vrtné práce
Skládka Jaklovka
Skládka Jaklovka-detail odpadu pod skládkou
Skládka Jaklovka-vykácené dřeviny a vytyčené závrty pro odběr vzorků zemin
Skládka Rozinov
Skládka Rozinov-vrt SV-11 pod skládkou
Odběr vzorků povrchové vody - vodoteč pod skládkou Rozinov
Odběr vzorků povrchové vody - Sázava pod skládkou Rozinov
Odběr vzorků povrchové vody - mokřina pod skládkou Jaklovka
Sázava v profilu pod skládkou Rozinov
Sázava v profilu pod skládkou Jaklovka