Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec

Datum: 01.01.2015 - 30.11.2015

Ustavení vrtné soupravy na místo, vrt CKA-23. Pohled v. směrem. Foceno dne 14. 5. 2015.
Průběh vrtných prací na vrtu CKA-21. Pohled jv. směrem. Foceno dne 19.5.2015.
Příprava lokality před vrtnými pracemi na vrtu CKA-20. Pohled sv. směrem. Foceno dne 18.5.2015
Ustavení vrtné soupravy na místo vrtu CKA-32. Pohled jižním směrem. Foceno dne 23.5.2015.
Ručně kopaná sonda pro ověření průběhu vedení vodovodního potrubí na místě vrtu CKA-20. Pohled s. směrem. Foceno dne 15.5.2015
Fotodokumentace vyvrtaného geologického profilu na vrtu CKA-30. Foceno dne 27.5.2015.
Hotový vrt CKA-23 s ocelovým zhlavím. Pohled sz. směrem. Foceno dne 15.5.2015.
Stávající hydrogeologický objekt – po odběru vzorku podzemní vody. Foceno dne 3.7.2015.