Čistírna odpadních vod EO 75 - Postup osazování ČOV 75 EO pod hladinu podzemní vody

Datum: 12.09.2008 - 26.09.2008

Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna, která je určena pro čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění např. rodinných domů, restauračních zařízení, škol, sociálních zařízení průmyslových a zemědělských provozoven:

Čistírna odpadních vod pro 1-20 EO

Čistírna odpadních vod pro 20 - 120 EO

Příprava podkladu pod ČOV 75 EO
Zapouštění ČOV 75 EO
Osazení ČOV 75 EO
Čistírna odpadních vod -  obetonování
Čistírna odpadních vod - obetonování
Čistírna odpadních vod - naplnění vodou
Čistírna odpadních vod - obetonovaná
Čistírna odpadních vod - srovnání terénu
Čistírna odpadních vod - ukončená úprava terénu