ČOV - v terénu

Datum: 10.07.2008

ČOV (čistírna odpadních vod) je mechanicko-biologická čistírna, která je určena pro čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění např. rodinných domů, restauračních zařízení, škol, sociálních zařízení průmyslových a zemědělských provozoven:

Čistírna odpadních vod pro 1-20 EO

Čistírna odpadních vod pro 20 - 120 EO

Osazení plastové manipulační šachty na vrtané studně
Osazení plastové manipulační šachty na vrtané studně