Emisní vyhláška č. 415/2012 Sb., povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší

Datum: 04.06.2013

Ing. Yvonna Hlínová, MŽP
Ing. Lucie Holubová, MŽP
Bc. Kurt Dědič, MŽP
Mgr. Pavel Gadas , MŽP