ENVISHOP 2012 - Chlorované ethyleny v životním prostředí

Datum: 28.02.2012

Ing. Veronika Rippelová, VŠCHT Praha
doc. Dr. Ing. Martin Kubal, VŠCHT Praha
Ing. Jiří Mikeš, EPS, s.r.o., Kunovice
Dr. Ing. Monika Stavělová, Aecom CZ, s.r.o., Praha
RNDr. Jaroslav Hrabal, MEGA a.s., Stráž pod Ralskem
Mgr. Jiří Kamas, EPS, s.r.o., Kunovice
RNDr. Petr Kvapil, Ph.D., AQUATEST a.s., Praha