Envishop 2012 - Kombinované sanační technologie

Datum: 04.12.2012

Zahájení workshopu se zúčastnili všichni tři protagonisté (vlevo Ing. Mikeš, za předsednickým stolem Ing. Beneš, Ph.D., vpravo Ing. Matějů)
Zahájení workshopu
Posluchači při přednášce Ing. Víta Matějů
Příprava prezentace (Ing. Matějů, Envisan-GEM, a.s.)
Z průběhu worskhopu
Při přednášce
Ing. Jiří Mikeš (EPS, s.r.o.) se zabýval kombinováním sanačních technologií z pohledu bioremadiací
Přednáška Ing. Petra Beneše, Ph.D.  (VŠCHT Praha) byla sanačně-inženýrským pohledem na kombinované sanační technologie
Ing. Juraj Grígel (EPS, s.r.o.) referoval o systému Biolog TM
Workshop končí
Diskutovalo se ještě dlouho po worskhopu