Envishop 2012 - Sanační technologie - výhody a nevýhody kombinace biologických a abiotických metod

Datum: 01.11.2012

Workshop proběhl v novém školicím středisku společnosti EPS
Poslední přípravy a přezkoušení techniky před worskhopem
Odborným garantem cyklu Envishop je Ing. Jiří Mikeš
Pořizování fotodokumentace z workshopu
Pohled do auditoria - zadní řada
Pohled do auditoria - přední řada