FARMAK, a.s. - průzkumné práce

Datum: 13.08.2015

Od března letošního roku probíhají na lokalitě FARMAK, a.s. Olomouc průzkumné práce za účelem vypracování Doplňku aktualizace analýzy rizik. V rámci doprůzkumu bylo vybudováno 49 nevystrojených závrtů, 32 svislých a 5 šikmých hydrogeologických vrtů, byly realizovány odběry a analýzy vzorků zemin a podzemní vody, hydrologická měření, geodetické práce a činnosti pro ověření stavu bývalé chemické kanalizace. Jak ukazují výsledky, staré kanalizace a jímky bývají často opomíjeným, ale většinou zásadním zdrojem kontaminace. Novou zkušeností pro nás je kontaminace psychofarmaky.

Budování šikmého vrtu
Realizace šikmého vrtu
Technika pro budování šikmých vrtů
Realizace kopané sondy
Zabezpečení výkopu
Čištění
Odběr vzorku kalu
Ověření stavu chemické kanalizace po čištění a kamerové prohlídce
 Detail vrtu DF-30
Vrtná souprava
Vrtná souprava
Vrtná souprava
Vrtné jádro vrtu DF-2
 Vrtné jádro závrtu ZF-24
Vzorkování