Hlukové studie v procesu EIA

Datum: 21.04.2011

místo konání - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
přednáší Ing. Dana Potužníková, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
přednáší Ing. Tomáš Hellmuth, CSc., zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, odd. faktorů prostředí
přednáší Ing. Josef Novák, Akustika Praha s.r.o.