Hydrogeologický průzkum - provedení vrtu HG3 za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod

Datum: 24.04.2015

Fotografie hydrogeologického průzkumu za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod v obci Babice.

 Příprava prostoru pro vrtné práce pro průzkumný hydrogeologický vrt HG3
 Nájezd vrtné soupravy WIRTH B1A na místo průzkumného hydrogeologického vrtu HG3
 Probíhající vrtné práce na průzkumném hydrogeologickém vrtu HG3 - zastižení přítoku
 Úprava cesty pro svedení čerpané vody při odkalování průzkumného hydrogeologického vrtu HG3 a následně také pro hydrodynamickou zkoušku
 Vrtné práce na průzkumném hydrogeologickém vrtu HG3 - vrtná souprava WIRTH B1A
 Vrtné jádro průzkumného hydrogeologického vrtu HG3 - metráž 0,0 m až 4,0 m, technologie vrtání jádrovým způsobem nasucho o průměru 273 mm
Pramen u kaple sv. Veroniky - od průzkumného hydrogeologického vrtu HG3 je pramen vzdálen 180 m
 Ověřovací čerpací zkouška na průzkumném hydrogeologickém vrtu HG3
 Pramen u kaple sv. Veroniky - sledovaný objekt před, v průběhu a po vrtných pracích a také při hydrodynamické zkoušce
 Poloprovozní čerpací zkouška na průzkumném hydrogeologickém vrtu HG3
 Poloprovozní čerpací zkouška na průzkumném hydrogeologickém vrtu HG3 s pohledem na obec Babice