Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V

Datum: 17.10.2012 - 18.10.2012

Konferenci zahajuje doc. Dr. Ing. Martin Kubal (VŠCHT Praha)
S první přednáškou vystoupila Bc. Andrea Sýkorová (VŠCHT Praha)
Ing. Daniel Randula při referátu o využití mikrovlnného ohřevu při termické desorpci
Ing. Jiří Hendrych, Ph.D. prezentuje referát, za který získal cenu Technické univerzity v Liberci
Pohled do auditoria
Pohled do auditoria
Pohled do auditoria
Přednáší Ing. Pavel Mašín, DEKONTA a.s.
Spolupořadatelem konference je i Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, v programovém výboru zastoupena RNDr. Ľubomírem Jurkovičem, PhD. (na obrázku) a Mgr. Petrem Šottníkem, PhD.
U registrace
Ing. Jana Martinková, Univerzita Pardubice, se věnovala problematice azobarviv
Zástupci Univerzity Komenského se posterové sekce zúčastnili několika plakátovými sděleními
Při přednášce
Při přednášce
Odpolední blok řídili RNDr. Ľubomír Jurkovič, Ph.D. a Mgr. Peter Šottník, PhD.
Ing. Evelína Erbanová, Univerzita Pardubice, získala za svůj referát cenu společnosti MEGA a.s.
Ing. Veronika Rippelová se v příspěvku věnovala analýze dřevní hmoty pro indikaci kontaminace horninového prostředí
O screeningu vlastností kvasinkových biosurfaktantů přednáší Ing. Kristína Turnvaldová, EPS, s.r.o.
Za AECOM CZ s.r.o. vystoupili s referátem Dr. Ing. Monika Stavělová (na obrázku) a RNDr. Ladislav Sýkora
Jako nejlepší plakátové sdělení byl vyhodnocen poster Mgr. Romana Tótha z Univerzity Komenského v Bratislave
Komentovaná posterová sekce
Komentovaná posterová sekce
Minizákuskům na rautu odolal málokdo
Připravený uvítací přípitek
Selátko bylo ozdobou rautu jen velmi krátce, zakrátko zbylo jen prázdné prkénko
Společenský večer probíhal v duchu prvorepublikového žižkovského candrbálu
Pravý pražský Pepík a jeho společnice
Tihle dva také žižkovský původ nezapřou
U stolu se sešli zástupci Technické univerzity v Liberci a společnosti MEGA, a.s.
K tanci i poslechu hrálo Duo Lhotákovi
Žižkovská mládež v gala
Druhý den konference zahájila přednáška Ing. Pavla Kocurka, VŠCHT Praha
Konferenci řídili doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. a Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D. (oba Technická univerzita v Liberci)
Za Českou geologickou službu na konferenci vystoupili Mgr. Jan Holeček (na obrázku) a Mgr. Lenka Rukavičková
Závěr konference patřil referátu Ing. Tomáše Weidlicha, Ph.D., Univerzita Pardubice
Pro cenu za 3. nejlepší referát si přichází Ing. Evelína Erbanová, Univerzita Pardubice
Nejvyšší ocenění, Velkou cenu Ekomonitoru, získal Ing. Pavel Krystyník Z Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i.