Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII

Datum: 14.10.2015 - 15.10.2015

konference začíná a předsednictví se ujal Mgr. Peter Šottník, PhD., Mgr. Katarína Peťková, PhD., Ing. Petr Beneš, Ph.D. a Ing. Marek Šír, Ph.D.
Ing. Iva Johanidesová (VŠCHT Praha)
Ing. Šárka Bártová, Ph.D. (Centrum výzkumu Řež)
Ing. Eva Kakosová (TUL v Liberci)
Ing. Pavla Hrychová (VŠCHT Praha)
Mgr. Peter Šottník, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)
další části předsedala Mgr. Bronislava Voleková, PhD. a Mgr. Martina Vítková, Ph.D.
Ing. Jana Muselíková (Univerzita Pardubice)
Ing. Martin Bystrianský (VŠCHT Praha)
Ing. Marek Smolný (Univerzita Pardubice)
Ing. Vojtěch Trousil (Univerzita Pardubice)
Ing. Barbora Hudcová (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Ondřej Hubálek (2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Contipro Group)
odpolední části předsedal prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. a RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D.
Ing. Lucie Musilová (VŠCHT Praha)
Ing. Markéta Polívková (VŠCHT Praha)
Ing. Petra Vachová (VŠCHT Praha)
Ing. Zuzana Michálková (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Dipl. Ing. Kristýna Pešková (TUL v Liberci)
Ing. Vojtěch Antoš (TUL v Liberci)
vystavené postery
posluchači plakátových sdělení
Ing. Šárka Bártová, Ph.D. (Centrum výzkumu Řež)
Ing. Zuzana Ďuriančíková (Slovenská agentúra životného prostredia)
Mgr. Tomáš Faragó (Univerzita Komenského v Bratislave)
Ing. Lucie Jiříčková (TUL v Liberci)
Ing. Eva Kakosová (TUL v Liberci)
Ing. Petr Parma (TUL v Liberci)
Mgr. Katarína Peťková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)
Bc. Magdalena Řečínská (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Mgr. Eva Slehová (Univerzita Pardubice)
Ing. Markéta Štancíková (TUL v Liberci)
Mgr. Petra Rosická (TUL v Liberci)
Ing. Pavel Kůs, Ph.D. (Centrum výzkumu Řež)
Ing. Petr Beneš, Ph.D. (VŠCHT Praha a EPS, s.r.o.)
Začíná turnaj týmů v kuželkách,
soutěžilo se na 3 drahách
a všichni se dobře bavili. :o)
vítězové kuželkového klání
Druhý den začíná a dopoledne předsedá Ing. Miloslav Slezák, CSc. a doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.
Mgr. Zuzana Blažková (Univerzita Pardubice)
Ing. Jan Kroupa (Univerzita Pardubice)
Ing. Pavel Kůs, Ph.D. (Centrum výzkumu Řež)
Ing. David Koloušek, CSc. (VŠCHT Praha)
doc. Ing. Barbora Doušová, CSc. (VŠCHT Praha)
RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Ing. Petr Beneš, Ph.D. (VŠCHT Praha)
doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. (Univerzita Pardubice) a v pozadí předsednický stůl tentokráte v podání doc. Ing. Barbora Doušová, CSc. a Ing. David Koloušek, CSc.
Ing. Marek Šír, Ph.D. (VŠCHT Praha)