ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

Datum: 13.01.2014

Ing. Pavla Jirůtková
Ing. Hana Malčeková
Ing. Pavel Koreček
Ing. Pavel Machálek