ISPOP a ohlašování údajů do IRZ a dále údajů dle zákona o vodách,o ochraně ovzduší, o odpadech a o obalech "POKROČILÍ"- Praha

Datum: 12.01.2012

Ing. Pavla Jirůtková
Ing. Pavel Machálek