ISPOP a ohlašování údajů do IRZ a dále údajů dle zákona o vodách,o ochraně ovzduší, o odpadech a o obalech "ZAČÁTEČNÍCI"- Hradec Králové

Datum: 19.01.2012

Ing. Pavla Jirůtková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha
Ing. Pavel Machálek, Český hydrometeorologický ústav Praha