Jak být úspěšný v programu Nová zelená úsporám I

Datum: 30.05.2014

Zahájení semináře
Úvodní slovo Ing. Jaroslava Hrubeše
Úvodní slovo Ing. Jaroslava Hrubeše
Ing. Karla Ferinová
Ing. Karla Ferinová
Ing. Karel Pitelka
Ing. Karel Pitelka