Kařez – vrt HV-2

Datum: 15.05.2015

Převzetí lokality
Geodetické zaměření
Nájezd na lokalitu s vrtnou soupravou
Složení materiálu
Výstroj vrtu HV-2
Odvrtání vrtu HV-2
Vystrojování vrtu HV-2
Pozorovací vrt HV-1
Čerpací zkouška na vrtu HV-2