konference Sanační technologie XVI

Datum: 21.05.2013 - 23.05.2013

Doprovodný program - příjezd do Modré
V areálu Živá voda
Areál Živá voda v Modré
Tunel pod rybníkem v Modré
U baziliky Nanebevezetí p. Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě
Velehrad
Velehrad
V tomto kotlíku se vaří guláš ...
... a taková na guláš byla fronta
Szeretlek Fekete Magyar banda měla plné ruce práce s rozdílením gulášku
Kdo se nasytil, mohl vystoupat na maják ...
... a seshora se podívat nejen na pojídače guláše
Kovozoo
Kovozoo
Welcome drink v Kongresovém centru ve Starém Městě
Začátek konference 22. května - vystoupení RNDr. Richarda Přibyla
Za Ministerstvo životného prostredia SR na konferenci vystoupily RNDr. Vlasta Jánová
a RNDr. Želmíra Greifová
prof. Ivan Holoubek z Masarykovy univerzity při referátu o o účinnosti mezinárodních úmluv na ochranu životního prostředí
Ing. Alexandra Skopcová přednesla aktuální informace o problematice ekologické újmy
Referáty týkající se karotážních metod přednesli RNDr. Martin Procházka ...
... a Ing. Petr Křesťan
S příspěvkem o biodegradaci specifických polutantů vystoupil RNDr. Josef K. Fuksa, CSc.
Za spolupořádající společnost EPS s.r.o. referoval o anerobních mikrobiálních procesech Ing. Jiří Mikeš
Ing. Vít Matějů při přednášce o podporované atentuaci v praxi
Pohled do auditoria
Reduta - zahájení společenského večera
Úvodní část společenského večera patřila již tradičně Hradišťanu
Hradišťan
Společenský večer
Při ochutnávce regionálních vín hrál (také již tradičně) Sudovjan
2. den konference zahájil RNDr. Zdeněk Suchánek informacemi o výsledku 1. etapy projektu NIKM
Ing. Lukáš Čermák z MŽP zhodnotil dosavadní průběh oblasti podpory 4.2 OPŽP
Ing. Veronika Štěpánková, MSc. přednesla příspěvek s názvem EnviroPen - detekce halogenovaných kontaminantů in-situ
Dr. Ing. Monika Stavělová referuje o hodnocení vývoje reduktivní dehalogenace chlorovaných ethylenů in-situ různými metodami
RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D. přednesla příspěvek o sanaci lokality kontaminované chlorovanými uhlovodíky pomocí kombinace sanačních technologií
Mgr. Jiří Kamas informuje o opatřeních vedoucích k ochraně jezera Most
Přednáška Ing. Heleny Váňové na téma termální desorpce - zpracování odpadů
předsedající doc. Burkhard a RNDr. Macháčková při ukončení konference