Křest knihy Kompendium sanačních technologií

Datum: 02.03.2006

Křtiny Kompendia sanačních technologií se konaly v Rytířském sále Paláce Žofín v Praze.

Zleva editor publikace Ing. Vít Matějů, kmotři Petr Štěpánek, Richard Tesařík, Ing. Jaroslav Zima, pracovnice oddělení seminářů společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Proslovy kmotrů k novorozenému Kompendiu v zavinovačce.
Křtiny sleduje editor a hosté. (zleva Ing. Srpová, RNDr. Vohnout, Ing. L. Matějů, Ing. Sirotková, Ing. V. Matějů)
Přihlížející hosté (vpředu uprostřed Mgr. Pavel Vančura, jednatel společnosti a JUDr. Hana Horáková, provozní ředitelka společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.)
Pokřtěno šampaňským ....
Ještě popřát Kompendiu šťastnou cestu do světa ....
.... připít na úspěch
První zájemci prohlížejí publikaci.