Likvidace ekologických zátěží

Datum: 01.01.2008 - 31.12.2008

Komplexní řešení sanací podzemních vod a horninového prostředí kontaminovaných látkami cizorodými pro životní prostředí :

 

Likvidace ekologických zátěží, staré ekologické zátěže

 

 

Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží
Likvidace ekologických zátěží