Mikroklimatické podmínky, osvětlení a hluk na pracovišti a ve vnitřním prostředí staveb

Datum: 19.02.2014

Testo s.r.o.
Ing. Zuzana Mathauserová
Ing. Jana Coufalová
Ing. Jana Lepší
Ing. Pavel Nosek