Nakládání s kuchyňskými odpady ve světle právních předpisů, nových technických řešení i praktických zkušeností

Datum: 16.02.2010

Tento seminář se zabýval problematikou právních předpisů a řešení praktických problémů týkajících se oblasti kuchyňských odpadů. Semináře se zúčastnili úředníci odborů životního prostředí měst, obcí a krajských úřadů, odpadoví hospodáři, zástupci hotelů, restaurací, školních jídelen a další odborníci v oblasti odpadového hospodářství.

Bc. Alena Pecinová přivítala jménem společnosti Ekomonitor všechny účastníky semináře.
Seminář zahájil Bc. Jan Tomek přednáškou na téma
Semináře se zúčastnilo 62 posluchačů.
MUDr. Magdalena Zimová, CSc. seznámila posluchače s riziky spojenými s nakládáním s kuchyňskými odpady.
O nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů pojednal Ing. Petr Havelka.
Ing. Ladislava Matějů přednášela na téma
Nová technická řešení nakládání s kuchyňskými odpady v zahraničí představil ve své přednášce Ing. Vít Matějů.
MVDr. Radomír Belza se zabýval výkladem nařízení 1774/2002/ES.