Nakládání s odpady v souladu se zákonem z pohledu praxe podnikového ekologa

Datum: 29.02.2012

JUDr. Ing. Vlastimil Šimek
Ing. Hana Malčeková