Nepřetržitá havarijní služba pro úniky závadných látek

Datum: 17.06.2004

Základní náplň havarijní služby:

  • výjezd speciálně vybaveného zásahového vozidla na základě ohlášení havárie
  • zajištění odborné koordinace zásahu v rámci havarijního úniku látek kontaminujících životní prostředí, 
  • jednání s orgány státní správy při řešení havarijního úniku

Havarijní služba pro úniky závadných látek

 

 

Čepí - neutralizace
Havárie
Havárie
Havárie
Havárie
Havárie
Havárie
Havárie
Havárie
Havárie
Havárie
Havárie
Havárie
Havárie