Novela Havarijní vyhlášky a zákonný základ nakládání se závadnými látkami, dopady do praxe

Datum: 25.10.2011

Mgr. Veronika Vytejčková
RNDr. Viktor Kliment
Mgr. Veronika Vytejčková, Bc. Václav Vondra
Mgr. Veronika Vytejčková, RNDr. Viktor Kliment, Bc. Václav Vondra
Bc. Václav Vondra
Ing. Michaela Budňáková