Novely právních předpisů o vodovodech a kanalizacích (zák. č. 274/2001 Sb. a vyhl. č. 428/2001 Sb.) a nové zásady pro výpočet vodného a stočného

Datum: 08.04.2014

Seminář se konal v Zrcadlovém sále hotelu Slovan
Zahájení semináře
Lektorkou semináře byla JUDr. Ludmila Žaludová (PVK)