Nový Bor - Analýza rizik kontaminace zdrojů pitné vody chlorovanými uhlovodíky a dalšími látkami

Datum: 18.07.2013

Bývalý areál sklárny ZAHN
Terénní měření povrchové vody  (pH, ORP, volného kyslíku a vodivosti) -  vodoteč Šporka
Odběr vzorku dnového sedimentu - vodoteč Šporka
Vodárenský vrt NB-1 - monitorovací objekt
Vodárenský vrt NB-1 - monitorovací objekt
Domovní studeň - monitorovací objekt
Domovní studeň - monitorovací objekt
Olejová skvrna v areálu ZPA
Vrtné práce v areálu ZPA - vrt HG-1
Vrtné jádro z vrtu HG-5  v metrových etážích - vzorky pro litologický popis
Vrtné jádro z vrtu HG-5  v metrových etážích - vzorky pro litologický popis
Trubní vedení pro odvod a vytvoření mezideponie vrtného jádra
Vrtné práce v areálu Aktivit Nový Bor - vrt HG-5
Realizace jednorázových ručních závrtů v areálu ZPA, určené k odběru vzorků půdního vzduchu a zeminy
Realizace jednorázových ručních závrtů v areálu ZPA, určené k odběru vzorků půdního vzduchu a zeminy
Vrtné jádro výtažené z jednorázového ručního závrtu
Realizace jednorázových ručních závrtů v areálu O.K Navy spol. s.r.o. určené k odběru vzorků
Realizace jednorázových ručních závrtů v areálu O.K Navy spol. s.r.o. určené k odběru vzorků
Realizace jednorázových ručních závrtů v areálu O.K Navy spol. s.r.o. určené k odběru vzorků
Autolednice pro skladování a převoz vzorků
Odběr vzorků půdního vzduchu
Realizace jednorázových ručních závrtů v areálu O.K Navy spol. s.r.o. určené k odběru vzorků půdního vzduchu a zeminy
Realizace jednorázových ručních závrtů v areálu O.K Navy spol. s.r.o. určené k odběru vzorků půdního vzduchu a zeminy
Sběrný dvůr v areálu ZPA
Realizace jednorázových ručních závrtů v areálu ZPA- bývalý sklad olejů určené k odběru vorků půdního vzduchu a zeminy
Realizace jednorázových ručních závrtů v areálu ZPA- bývalý sklad olejů určené k odběru vzorků půdního vzduchu a zeminy
Realizace jednorázových ručních závrtů v areálu ZPA, určené k odběru vzorků půdního vzduchu a zeminy
Vrtné práce v areálu Aktivit Nový Bor - vrt HG-5
Vrtné práce v areálu Aktivit Nový Bor - vrt HG-5
Návštěva zástupců MěÚ Nový Bor, odbor životního prostředí
Vrtné práce v areálu Aktivit Nový Bor - vrt HG-6
Vrtné práce v areálu Aktivit Nový Bor - vrt HG-6
Vrtné práce v areálu Aktivit Nový Bor - vrt HG-6
Vrtné práce v areálu Aktivit Nový Bor - vrt HG-6
Vrtné jádro z vrtu HG-6  v metrových etážích - vzorky pro litologický popis
Vrtné práce na lokalitě Cyklistický ovál (bývalé kalové pole sklárny ZAHN) - vrt HG-8
Vrtné práce na lokalitě Cyklistický ovál (bývalé kalové pole sklárny ZAHN) - vrt HG-8
Vrtné práce na lokalitě Cyklistický ovál (bývalé kalové pole sklárny ZAHN) - vrt HG-8
Vrtné práce na lokalitě Cyklistický ovál (bývalé kalové pole sklárny ZAHN) - vrt HG-8
Vrtné práce na lokalitě Cyklistický ovál (bývalé kalové pole sklárny ZAHN) - vrt HG-8
Vrtné práce na lokalitě Cyklistický ovál (bývalé kalové pole sklárny ZAHN) - vrt HG-8
Pohled do vypaženého vrtu HG-8
Vrtné práce na lokalitě Cyklistický ovál (bývalé kalové pole sklárny ZAHN) - vrt HG-8
Vrtné práce na lokalitě Cyklistický ovál (bývalé kalové pole sklárny ZAHN) - vrt HG-8