Obec Tymákov - Hydrodynamický průzkum na vrtu HV-5

Datum: 15.05.2015

Převzetí lokality
Geodetické zaměření vrtu HV-5
Příjezd na lokalitu s vrtnou soupravou a výstrojí
Odvrtání vrtu HV-5
Výstroj vrtu HV-5
 Monitorovací vrt HV-2
Ochranné pásmo vrtů HV-2 a HV-4
Profil vrtným jádrem vrtu HV-5
Zapažený vrt HV-5
Vystrojený vrt HV-5
Příprava na čerpací zkoušku
Příprava na čerpací zkoušku