Ochrana ovzduší ve státní správě- teorie a praxe VII

Datum: 08.11.2011 - 10.11.2011

Ing. Jan Kužel
Ing. Kateřina Sukdolová
Bc. Kurt Dědič
Mgr. Simona Kosíková Šulcová
Ing. Jaromír Manhart
RNDr. Josef Keder, CSc.
Ing. Petr Honskus
RNDr. Linda Vonásková
Mgr. Milan Kyselák
Ing. Jana Ostatnická
RNDr. Bohumil Kotlík
Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.
Ing. Pavel Zámyslický
Ing. Tomáš Helán
Mgr. Jakub Bucek
Ing. Irena Kojanová
Ing. Blanka Menclová
Ing. Vladimír Bureš
Mgr. Jiří Štěpán
RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D.
Mgr. Libor Černikovský
Ing. Radomír Štěrba
Ing. Jiří Jedlička
MUDr. Radim Šrám, DrSc.