Ochrana zdraví před hlukem - novela zákona o ochraně veřejného zdraví říjen

Datum: 20.10.2016

JUDr. Michal Bernard, Ph.D.
JUDr. Michal Bernard, Ph.D.
JUDr. Michal Bernard, Ph.D.
MUDr. Zdeňka Vandasová
MUDr. Zdeňka Vandasová
MUDr. Zdeňka Vandasová