Ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským hodpodařením - seminář 2 - Plzeň

Datum: 29.03.2011

Zahájení semináře
Ing. Michaela Budňáková, MZe
účastníci semináře
Ing. Michaela Budňáková, MZe
Dr. Ing. Pavel Čermák, UKZÚZ
Dr. Ing. Pavel Čermák, UKZÚZ
JUDr. Ing. Emil Rudolf, OVSS Hradec Králové
Ing. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s.
Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV, v.v.i.
Exkurze na bioplynovou stanici Bukovec