Ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským hopodařením - seminář 4 - Modrá

Datum: 28.04.2011

Dr. Ing. Pavel Čermák, UKZÚZ
Dr. Ing. Pavel Čermák, UKZÚZ
Dr. Ing. Pavel Čermák, UKZÚZ
Ing. Vít Matějů, Envisan-gem, a.s.
JUDr. Ing. Emil Rudolf, OVSS Hradec Králové
JUDr. Ing. Emil Rudolf, OVSS Hradec Králové