Ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským hospodařením - seminář 1 - Litomyšl

Datum: 22.02.2011

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
Účastníci semináře
Ing. Michaela Budňáková, MZe
Účastníci semináře
Přednášející lektoři
Dr. Ing. Pavel Čermák, UKZÚZ
Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV, v.v.i.
přednáší Ing. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s., vlevo sedí Dr. Ing. Pavel Čermák, UKZÚZ
JUDr. Ing. Emil Rudolf, OVSS Hradec Králové
Exkurze na bioplynovou stanici