Ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským hospodařením - seminář 3 - Praha

Datum: 19.04.2011

Ing. Michaela Budňáková, MZe
Ing. Michaela Budňáková, MZe
účastníci semináře
Dr. Ing. Pavel Čermák, UKZÚZ
Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV, v.v.i.
Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV, v.v.i.
JUDr. Ing. Emil Rudolf, OVSS Hradec Králové
Ing. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s.
Ing. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s.