Ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským hospodařením - seminář 6 - Znojmo

Datum: 29.09.2011

Ing. Michaela Budňáková, MZe
Dr. Ing. Pavel Čermák, UKZÚZ
Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV, v.v.i.
JUDr. Ing. Emil Rudolf, CSc., MŽP
Ing. Vít Matějů, Envisan-gem, a.s.