Ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským hospodařením - seminář 7 - Liberec

Datum: 27.10.2011

Ing. Michaela Budňáková, MZe
účastníci semináře
Ing. Vít Matějů, Envisan-gem, a.s.
Dr. Ing. Pavel Čermák, UKZÚZ
Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV, v.v.i.
JUDr. Ing. Emil Rudolf, CSc., MŽP
exkurze