Odstranění ilegálního návozu odpadu z lokality Arnoltice

Datum: 01.03.2016 - 30.06.2016

Zahájení nakládky odpadů v sektoru K
Zahájení nakládky odpadů v sektoru K
Postup nakládky v sektoru K
Postup nakládky v sektoru K
Sektor K zbavený odpadů
Nakládka odpadů v sektoru CH
Charakter odpadů v sektoru CH
Charakter odpadů v sektoru CH
Nakládka odpadů v sektoru J
Nakládka odpadů v sektoru J
Odpady odstraněné na skládku Větrov
Odpady odstraněné na skládku Větrov
Nakládka odpadů (textilu) z hal D a F
Hala D kompletně zbavená odpadů
: Hala F kompletně zbavená odpadů
: Hala F kompletně zbavená odpadů
Sektor J kompletně zbavený odpadů
Sektor J kompletně zbavený odpadů
Meziprostor A-B po vymístění odřezků z autokoberců
Odřezky z autokoberců připravené k nakládce
Příprava na nakládku plastů z meziprostoru
Příprava na nakládku plastů z meziprostoru
Meziprostor A-B po částečném vymístění plastů, meziprostor D-E po odstranění odpadu
Postup odstraňování odpadů ze sektoru CH
Odpad z úklidu západní části sektoru CH
Západní část sektoru CH po kompletním vymístění odpadů
Meziprostor D-E po odstranění odpadu
Odpady odstraněné do zařízení EcoWasteEnergy
Detail navezených odpadů z Arnoltic do zařízení REGIOS společnosti FCC spol. s. r.o.
Surovina pro výrobu produktu ASAPAL, která vznikla po úpravě odpadů