Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží OPŽP

Datum: 17.06.2009 - 18.06.2009

Cedule na vstupních dveřích
Příprava sálu
Prostor pro catering
DK Kladno, příprava registrace účastníků
Příjezd kolegů z OEŠ
DK Kladno, registrace účastníků semináře
ředitelka OEŠ RNDr. Pavla Kačabová zahajuje seminář
Mgr. Vávrová a Ing. Kříž při zahájení semináře
Přednáší RNDr. Pavla Kačabová
Přednáší Ing. Jan Kříž, ředitel Odboru fondů EU
Přednáší RNDr. Jan Gruntorád, CSc.
Pohled na předsednický stůl při přednášce Dr. Gruntoráda
Přednáší Mgr. Ivana Vávrová, OEŠ
Pohled do sálu při diskusi
Další vysvětlení z úst Ing. Jana Kříže
Občas dotazy a odpovědi jednu či druhou stranu i pobavily
Referuje radní Pardubického kraje Ing. Petr Šilar
Ing. Dan Jiránek, primátor Statutárního města Kladna jako další lektor
Ing. Miroslav Bernášek, náměstek primátora Statutárního města Kladna
Referát Ing. Karafiáta
Bc. Zdeněk Dvořák
Pohled do sálu
RNDr. Radka Fürychová
RNDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Ing. Zdeněk Štorek
Ing. Zdeněk Štorek
RNDr. Jiří Bytel
RNDr. Jiří Bytel
Přestávka
U kávy o přestávce
Občerstvení pro účastníky
Pohled do sálu
Ing. Petr Honskus
Pohled do sálu
Pohled do sálu
Exkurze na lokality se starou ekologickou zátěží
Odborný výklad při exkurzi podával Ing. Karafiát
Exkurze na lokality se starou ekologickou zátěží
Exkurze na lokality se starou ekologickou zátěží
Exkurze na lokality se starou ekologickou zátěží
Exkurze na lokality se starou ekologickou zátěží
Ing. Bureš podává vysvětlení k exkurzi
Studený bufet na rautu
Na rautu - Mgr. Vávrová v diskusi s účastníky
Na rautu - RNDr. Gruntorád odpovídá na dotazy účastníků
Na rautu
Před zahájením druhého dne
Mgr. Vávrová a Dr. Gruntorád
Přednáší Dr. Gruntorád
Pohled na postery MŽP
Pohled na postery MŽP
Občerstvení pro účastníky