Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží OPŽP

Datum: 27.04.2010

Seminární místnost hotelu Populus Praha
Semináře se zúčastnilo 116 posluchačů.
Mgr. Ivana Vávrová a RNDr. Pavla Kačabová
Mgr. Ivana Vávrová hodnotí výsledky vypsaných výzev Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 4.2
Na téma Stav a výhled realizace projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst hovořil RNDr. Zdeněk Suchánek
Přednášející Ing. Jiří Tylčer, CSc., RNDr. Jiří Šíma a Dr. Ing. Jiří Marek
Dr. Ing. Jiří Marek přednášel o metodice Národní inventarizace kontaminovaných míst
Ing. Jiří Tylčer, CSc. hovořil o využití SEKM II v rámci 1. etapy NIKM
Přednášku na téma Transformace dat o kontaminovaných místech a jednotná datová platforma NIKM vedl RNDr. Jiří Šíma