Podpora a propagace OPŽP oblasti podpory 4.2 - odstraňování starých ekologických zátěží

Datum: 22.06.2011 - 23.06.2011

zahájení semináře a přivítání účastníků
účastníci semináře
zasedací síň Magistrátu města Ostravy
Ing. Michaela Sládková, MŽP, OFEU
Mgr. Ivana Vávrová a RNDr. Pavla Kačabová
Ing. Michaela Sládková, MŽP, OFEU
posterová sekce
Ing. Michaela Sládková, MŽP, OFEU
Mgr. Ivana Vávrová, MŽP, OEREŠ
pohled z věže Magistrátu města Ostravy
Mgr. Lenka Melounová, SFŽP ČR
Tomáš Kašpar, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
RNDr. Pavla Kačabová, MŽP, OEREŠ
RNDr. Pavla Kačabová, MŽP, OEREŠ
Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., Magistrát města Ostravy
Mgr. Valérie Wojnarová, G-servis Praha, spol. s r.o.
Mgr. Valérie Wojnarová, G-servis Praha, spol. s r.o.
Mgr. Zdeňka Szurmanová, AQD-envitest, s.r.o.
Mgr. Ivana Vávrová a RNDr. Pavla Kačabová
Ing. Marcel Cron, AQD-envitest, s.r.o.
oběd
odjezd na odbornou exkurzi
cesta autobusem
Laguny Ostramo
přejezd do lokality DEZA - LAHOS
lokalita DEZA - LAHOS
ukázka odběru vzorků v lokalitě DEZA - LAHOS
raut pro účastníky semináře spojený s kuloárovými diskusemi
zahájení druhého dne semináře
Ing. Marie Hanušová, Krajský úřad Plzeňského kraje
Ing. Jan Vaněk, Dekonta, a.s.
RNDr. Jaroslav Hrabal, MEGA, a.s.
RNDr. Petr Kohout, Forsapi, s.r.o.
Mgr. Petr Kozubek, ENACON s.r.o.