Podpora a propagace OPŽP oblasti podpory 4.2 - odstraňování starých ekologických zátěží

Datum: 12.06.2012 - 13.06.2012

před zahájením semináře
seminář se konal v hotelu Populus v Praze
program semináře byl rozdělen do 2 dnů
účastníci semináře
Ing. Karel Bláha, CSc., MŽP ČR
Mgr. Lenka Melounová, SFŽP ČR
Mgr. Lenka Melounová, SFŽP ČR
RNDr. Zdeněk Suchánek, CENIA
RNDr. Vlasta Jánová, PhD., MŽP SR
Dr. hab. inž. Jan Skowronek, IETU, Polsko
Ing. Helena Bendová, MŽP ČR
Dr. Ing. Jiří Marek, VZ Ekomonitor spol. s r.o.
Mgr. Zdenka Szurmanová, AQD-envitest, s.r.o.
Ing. Vladimír Hudec, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Ing. Jaromír Helma, PhD., Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Roman Bukáček, CENIA
Ing. Roman Pavlík, ProGeo Consulting s.r.o.
plakátové sdělení
plakátové sdělení
večerní koktejl spojený s kuloárovými diskusemi
Ing. Roman Bukáček, CENIA
Ing. Erich Pacola, PhD., Slovenská agentúra životného prostredia
RNDr. Zdeněk Suchánek, CENIA
RNDr. Pavel Doubrava, CENIA
Ing. Jaroslav Řeřicha, CENIA
Ing. Karel Sukup, CSc., GEODIS BRNO, spol. s r.o.
Lenka Hladiková, CENIA