Podpora a propagace OPŽP oblasti podpory 4.2 - odstraňování starých ekologických zátěží_2013

Datum: 11.09.2013

Před zahájením semináře
Registrace účastníků
Zahájení semináře
Pohled do auditoria
Ředfitel odboru OEREŠ Ing. Karel Bláha, CSc. při úvodní přednášce
Přednáška Ing. Alexandry Skopcové, OEREŠ MŽP
Při přednáškách
Ing. Marie Hanušová, Krajský úřad Plzeňského kraje a předsednictvo semináře
O projektech odstraňování SEZ v Kopřivnici přednášeli Ing. Hynek Rulíšek a Ing. Kateřina Halaštová (na obrázku)
S přednáškou o využití OPŽP k vyřešení zátěže pesticidy vystoupila Ing. Dagmar Bartošová, Vodní zdroje Ekomonitor
RNDr. Zdeněk Suchánek (CENIA) se ve svém referátu věnoval projektu NIKM (národní inventarizace kontaminovaných míst)