Povolenky na emise skleníkových plynů, obchodování, daně, novinky

Datum: 27.04.2011

účastníci semináře
Ing. Ondřej Boreš, Ministerstvo životního prostředí, odbor změny klimatu
Ing. Ondřej Boreš v diskusi s účastníky semináře
Ing. Hana Straková, Ministerstvo financí České republiky, oddělení daně z příjmů právnických osob
Ing. Hana Straková
Ing. Miroslav Řehoř, OTE, a.s.
Ing. Miroslav Řehoř
Mgr. Jan Fousek, Carbon Warehouse Int., partner společnosti Pravda Capital
Mgr. Jan Fousek a Ing. Miroslav Řehoř