Právní předpisy a praktické zkušenosti s nakládáním s odpady ze zdravotnických a sociálních zařízení

Datum: 27.01.2010

Seminář "Právní předpisy a praktické zkušenosti s nakládáním s odpady ze zdravotnických a sociálních zařízení" byl vzhledem k velkému zájmu odborné veřejnosti v loňském roce opakován, tentokrát v hotelu Populus v Praze. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s právními předpisy týkajícími se nakládání s odpady ze zdravotnických a sociálních zařízení a jejich přepravy. Semináře se zúčastnilo 42 posluchačů.

O současných trendech nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení přednášela MUDr. Magdalena Zimová, CSs.
Semináře se zúčastnilo 42 posluchačů
Zástupci společnosti BOLOGIS Pavel Rucký a Ing. Petra Cwiková hovořili na téma Přeprava nebezpečných odpadů ze zdravotnických a sociálních zařízení.
Ing. Petr Havelka se podělil společně s RNDr. Janou Antonínovou o zkušenosti ČIŽP s dozorem nad nakládáním s odpady ze zdravotnických a sociálních zařízení.
RNDr. Jana Antonínová z ČIŽP