Příjem, odesílání a přeprava nebezpečných věcí dle předpisu ADR v praxi

Datum: 03.12.2009

Zahájení semináře Pavlem Ruckým, jednatelem společnosti BOLOGIS
Účastníci semináře
Účastníci semináře
Přednáška Pavla Ruckého (BOLOGIS)
Účastníci semináře
Přednáška Ing. Petry Cwikové (BOLOGIS)