Přirozená atenuace

Datum: 30.03.2011 - 31.03.2011

hotel Modrá stodola, Horoměřice
účastníci semináře
Ing. Jiří Mikeš, EPS, s.r.o.
Ing. Martina Nováková, Ph.D., VŠCHT Praha
Ing. Vít Matějů, Envisan-GEM, a.s.
Ing. Jiří Mikeš a Ing. Jiří Tylčer, CSc.
Ing. Jiří Tylčer, CSc., AQD Envitest, s.r.o.
Mgr. Petr Kozubek, ENACON Praha
Mgr. Petr Kozubek, ENACON Praha
RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., VÚv TGM, v.v.i., Praha
exkurze do laboratoře pod vedením Ing. Jiřího Mikeše, EPS s.r.o., Kunovice