Průmyslová ekologie II

Datum: 23.03.2011 - 24.03.2011

Fotografie ke konferenci Průmyslová ekologie II.

Mezinárodní konference Průmyslová ekologie II (Industrial Ecology II) se konala 23.-24. března 2011 v Berouně
Česká sekce
Zahájení konference (české sekce) odborným garantem doc. Kočím (VŠCHT)
Předsednictvo 1. bloku české sekce
RNDr. Pavla Kačabová (MŽP)
Předsednictvo 1. bloku české sekce
Ing. Květoslava Remtová (VŠE)
Účastníci konference (české sekce)
Účastníci konference (české sekce)
doc. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (Ústav pro životní prostředí UK)
Občerstvení
Účastníci konference
prof. RNDr. Karol Mičieta. PhD.
Předsednictvo bloku Vliv dopravy na životní prostředí
doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Předsednictvo bloku Vliv dopravy na životní prostředí
Přestávka
Účastníci konference
prof. RNDr. Karol Mičieta. PhD.
Účastníci konference
Ing. Soňa Hykyšová (TÜV SÜD Czech s.r.o.)
prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. (UK Bratislava)
Dotazy účastníků
Předsednictvo bloku NIKM -  Kontaminovaná místa, jejich monitoring a odstraňování
RNDr. Zdeněk Suchánek (CENIA)
Účastníci konference
Dr. Ing. Jiří Marek  (VZ Ekomonitor spol. s r.o.)
Přednáška v bloku NIKM
Účastníci konference
Přestávka
Druhý den konference
Druhý den konference
SECTION SETAC EU
SECTION SETAC EU: Alicja Kicińska (AGH - University of Science and Technology)
RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Účastníci anglické sekce
Účastníci anglické sekce
Účastníci anglické sekce
Předsednictvo
SECTION SETAC EU Central & East Europe Branch
Mgr. Jana Vašíčková
SECTION SETAC EU Central & East Europe Branch
SECTION SETAC EU Central & East Europe Branch
SECTION SETAC EU Central & East Europe Branch
SECTION SETAC EU Central & East Europe Branch
Společenský večer
Zahájení společenského večera doc. Vladimírem Kočím
Poděkování prof. Fargašové za pomoc při přípravě konference Průmyslová ekologie II
Zahájení společenského večera
Ukázka barokních tanců
Účastníci společenského večera
Vítězná maska večera: Tanečnice
Účastníci společenského večera
Společenský večer v duchu Benátského karnevalu
Společná fotografie účastníků společenského večera
Společná fotografie účastníků společenského večera
Společná fotografie účastníků společenského večera
Společná fotografie účastníků společenského večera
Společenský večer v duchu Benátského karnevalu
Společenský večer v duchu Benátského karnevalu
Mgr. Kateřina Doležalová
Bc. Alena Pecinová, prof. Agáta Fargašová
Hudební soubor Transitus Irregularis
Barokní tanec s odborným garantem konference
Barokní tanec Mgr. Kateřiny Doležalové za hudebního doprovodu souboru Transitus Irregularis
Společenský večer v duchu Benátského karnevalu
Společenský večer v duchu Benátského karnevalu
Společenský večer v duchu Benátského karnevalu
Společenský večer v duchu Benátského karnevalu
3. místo maska Čarodejnice
Hudební soubor Transitus Irregularis
Hudební soubor Transitus Irregularis
Účastníci společenského večera
Účastníci společenského večera
Účastníci společenského večera
2. místo maska Prince Jasoně
Účastníci společenského večera
Účastníci společenského večera
Účastníci společenského večera
Prostory hotelu Grand
Výuka barokních tanců
Výuka barokních tanců
Výuka barokních tanců
Výuka barokních tanců
Výuka barokních tanců
Výuka barokních tanců
Vystavené postery
Moderovaná posterová sekce
Moderovaná posterová sekce
Moderovaná posterová sekce
Moderovaná posterová sekce
Moderovaná posterová sekce
Moderovaná posterová sekce
Moderovaná posterová sekce
Moderovaná posterová sekce
Moderovaná posterová sekce
Moderovaná posterová sekce
Moderovaná posterová sekce
Moderovaná posterová sekce
Moderovaná posterová sekce
Prostor pro plakátová sdělení
Moderovaná posterová sekce
Moderovaná posterová sekce
Vystavená plakátová sdělení
Moderovaná posterová sekce v konferenčním sále